Bakterienfilter

Bakterienfilter, bacterial filters

Filter bakteria HF, 3/8″-1/2″, 10-15, 1µ, 83, PTFE, tr

 • Beschreibung Bakterienfilter, High Flow, E: 3/8″-1/2″, A: 10-15, 1µ, D: 83, PTFE
 • Dimension E: 3/8″-1/2″, A: 10-15, 1µ, D: 83, PTFE
 • Farbe transparent
 • Material SBC, PTFE
 • Artikelnummer QTM 1-0534-0
 • Zeichnung Ansicht

Filter bakteria HF, 1/4″, 10-15, 1µ, 55, PTFE, tr

 • Beschreibung Bakterienfilter, High Flow, E: 1/4″, A: 10-15, 1µ, D: 55, PTFE
 • Dimension E: 1/4″, A: 10-15, 1µ, D: 55, PTFE
 • Farbe transparent
 • Material SBC, PTFE
 • Artikelnummer QTM 1-0533-0
 • Zeichnung Ansicht

Filter bakteria HF, 1/4″, RESm15, 1µ, 55, PTFE, tr

 • Beschreibung Bakterienfilter, High Flow, E: 1/4″, A: Resm15, 1µ, D: 55, PTFE
 • Dimension E: 1/4″, O: Resm15,1µ, A: 55, PTFE
 • Farbe transparent
 • Material SBC, PTFE
 • Artikelnummer QTM 1-0532-0
 • Zeichnung Ansicht

Filter bakteria HF, 3/8″-1/2″, 1/2″-3/8″, 1µ, 55, PTFE, tr

 • Beschreibung Bakterienfilter, High Flow, E: 3/8″-1/2″ A: 1/2″-3/8″, 1µ, D: 55
 • Dimension E: 3/8″-1/2″ A: 1/2″-3/8″, 1µ, D: 55
 • Farbe transparent
 • Material SBC, PTFE
 • Artikelnummer QTM 1-0517-0
 • Zeichnung Ansicht

Filter bakteria HF, 1/4″, 1/4″, 1µ, 55, PTFE, tr

 • Beschreibung Bakterienfilter, High Flow, E: 1/4″, A: 1/4″,1µ, D: 55, PTFE
 • Dimension E: 1/4″, A: 1/4″,1µ, D: 55
 • Farbe transparent
 • Material SBC, PTFE
 • Artikelnummer QTM 1-0523-0
 • Zeichnung Ansicht

Filter, 1/4″, 1/4″, tr/ws

 • Beschreibung Bakterienfilter, E: 1/4″, A: 1/4″
 • Dimension E. 1/4″, A: 1/4″
 • Farbe transparent-weiss
 • Material n/a
 • Artikelnummer n/a
 • Zeichnung n/a

Filter, 1/4″ – 3/8″, 1/8″ UNF, tr/ws

 • Beschreibung Bakterienfilter, E: 1/4″-1/8″, A: 1/8″ UNF
 • Dimension E: 1/4″-3/8″, A: 1/8″ UNF
 • Farbe transparent-weiss
 • Material n/a
 • Artikelnummer n/a
 • Zeichnung n/a

Filter, 1/4″, 3/8″, tr/ws

 • Beschreibung Bakterienfilter für Absaugsystem oder Beatmung, E: 1/8″, A: 3/8″
 • Dimension E: 1/4″, A: 3/8″
 • Farbe transparent-weiss
 • Material n/a
 • Artikelnummer n/a
 • Zeichnung n/a

Filter, 1/4″, 1/8″, tr/ws

 • Beschreibung Bakterienfilter, E: 1/4″, A: 1/8″
 • Dimension E: 1/4″, A: 1/8″
 • Farbe transparent-weiss
 • Material n/a
 • Artikelnummer n/a
 • Zeichnung n/a

Filter, 1/4″ – 1/2″, 1/8″ UNF, tr

 • Beschreibung Bakterienfilter E: 1/4″ – 1/2″, A: 1/8″ UNF
 • Dimension E: 1/4″-1/2″, A: 1/8″ UNF
 • Farbe transparent-weiss
 • Material n/a
 • Artikelnummer n/a
 • Zeichnung n/a

Filter, ID 15/OD 22, ID 22/OD 22, tr/ws

 • Beschreibung Bakterienfilter, E: Di: 15 (Da: 22), A: Di: 22 (Da: 22)
 • Dimension E: Di 15 (Da 22), A: Di 22 (Da 22)
 • Farbe transparent-weiss
 • Material n/a
 • Artikelnummer n/a
 • Zeichnung n/a

Filter, 1/4″ – 3/16″, 1/4″ – 3/16″, tr/ws

 • Beschreibung Bakterienfilter, E: 1/4″ – 3/16″, A: 1/4″ – 3/16″
 • Dimension E: 1/4″-3/16″, A: 1/4″-3/16″
 • Farbe transparent-weiss
 • Material n/a
 • Artikelnummer n/a
 • Zeichnung n/a

Filter, HF, 3/8″ – 1/2″, 3/8″ – 1/2″, tr

 • Beschreibung Bakterienfilter, High Flow, E: 3/8″ – 1/2″, A: 3/8″ – 1/2″
 • Dimension E: 3/8″-1/2″, A: 3/8″-1/2″
 • Farbe transparent
 • Material n/a
 • Artikelnummer n/a
 • Zeichnung n/a

Filter, 1/4″, 1/4″, 74µ, nat

 • Beschreibung Bakterienfilter, E: 1/4″, A: 1/4″, 74µ
 • Dimension E: 1/4″, A: 1/4″
 • Farbe natur
 • Material PA, SS
 • Artikelnummer QTM 1-0502-0
 • Zeichnung Zeichnung

Filter, 270µ, 16, tr, #43206

 • Beschreibung Filter für Tropfkammer, D: 16, 270µ
 • Dimension D: 16, 270µ
 • Farbe transparent
 • Material PP
 • Artikelnummer QTM 1-0175-0
 • Zeichnung Ansicht

Filter, LLw, 2.7 x 101.6, 5µ, ws/nat, #28244

 • Beschreibung Filter mit Schlauchverlängerung, 5µ, Luer Lock weibl., hydrophob
 • Dimension LLw, D: 2.7 x L: 101.6
 • Farbe weiss-natur
 • Material ABS, PA, PVC
 • Artikelnummer QTM 1-0335-0
 • Zeichnung Ansicht

Filter, 1/4″-1/2″, 1/4″-1/2″, 0,45µ, 62, tr, #28241

 • Beschreibung Bakterienfilter für OP-Sauger, 0.45µ
 • Dimension E: 1/4″-1/2″, A: 1/4″-1/2″, 0.45µ
 • Farbe transparent
 • Material MBS, Fiberglas
 • Artikelnummer QTM 1-0228-0
 • Zeichnung Ansicht

Filter, LLw, Lm, 0,22µ, 25, nat, PTFE, hydrophil

 • Beschreibung Filter, Luer Lock weibl., Luer männl., D: 25, 0.22µ, hydrophil
 • Dimension LLw, Lm, D: 25, 0.22µ
 • Farbe natur
 • Material PP, PTFE
 • Artikelnummer QTM 1-0144-0
 • Zeichnung Ansicht

Filter, 0.2µ, 6.5, ws

 • Beschreibung Bakterienfilter, 0.2µ D: 6.5
 • Dimension D: 6.5, 0.2µ
 • Farbe weiss
 • Material PE, PMMA/PA
 • Artikelnummer QTM 1-0087-2
 • Zeichnung Ansicht

Filterkartusche, 0.2µ, 34.7 x 65.8, 11.0, ws

 • Beschreibung Bakterienfilter, 0.2µ für OP-Sauger, hydrophob, D: 34.7 x L: 65.8
 • Dimension D: 11.0
 • Farbe weiss
 • Material PP, PTFE
 • Artikelnummer QTM 1-0401-0
 • Zeichnung Ansicht